Tarvitsetko apua? Soita 040 9000 770
In English

 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

Rekisterin nimi

Muuttokarhut Oy:n asiakasrekisteri.

Rekisteri käsittää Muuttokarhut Oy:n muutto-, vuokra- ja laskutusasiakkaat.

Rekisterin pitäjä

Muuttokarhut Oy

Hämeentie 155, 00560 HELSINKI

Puh: 040 9000 770

Y-tunnus 1100342-6

Kotipaikka: Helsinki

Rekisteriä hoitaa yrityksen toimitusjohtaja, Timo Meriluoto

Rekisteriin kerättävät tiedot

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:

 • Rekisteröidyn nimi
 • Henkilötunnus / Y-tunnus
 • Yhteystiedot
 • Asiakkaan tilaamat palvelut

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään Kirjanpitolain 10 §:ssä määritetyn säilytysajan 6 vuotta, sikäli kun ne ovat toimineet/toimivat perusteena laskutukselle, tai muille maksuille. Asiakas voi halutessaan vaatia henkilötunnuksensa hävittämistä tiedoista. Tiedot hävitetään sen jälkeen, kun asiakassuhde on päättynyt ja kaikki asiakassuhteeseen liittyneet veloitukset on suoritettu. Kauppaan johtamattomia tietoja ei säilytetä.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan internettilauslomakkeella jättämät tiedot, sekä asiakkaiden puhelintilausta tai sähköpostitilausta tehdessä luovuttamat tiedot. Osa tiedoista voidaan saada myös kolmannelta osapuolelta, mikäli Muuttokarhut Oy osallistuu kolmannen osapuolen asiakkaalle tarjoamaan palveluun. Tilanne voisi olla esimerkiksi sellainen, jossa asiakas tilaa välivarastoinnin kuljetuksineen kolmannelta osapuolelta ja kolmas osapuoli ulkoistaa tavaroiden kuljetuksen Muuttokarhut Oy:lle. Tietoihin voidaan pyytää päivityksiä vain rekisteröidyltä itseltään, tai hänen edustajaltaan.

Rekisterin tarkoitus

Rekisterin tarkoitus on toimia Muuttokarhut Oy:n asiakasrekisterinä.

Tietoja käytetään:

 • Muuttokarhut Oy:n omaan markkinointiin ja myyntiin
 • Muutto-, vuokra- ja laskutusasiakkaiden luottotietojen tarkistamiseen luottokaupan yhteydessä
 • Asiakassuhteen hoitamiseen (kuten asiakkaan tunnistamiseen, tukeen tai tiedottamiseen)
 • Asiakkaan tilaaman palvelun toteuttamiseen
 • Laskutukseen ja tarvittaessa saatavien perintään

Tietojen suojaaminen

Tiedot ovat suojattuja ohjelmistollisesti, palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Julkisessa verkossa tietojen siirto suojataan salauksella.

Tietojen luovuttaminen

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta markkinointitarkoitukseen. Tietoja ei normaalitilanteessa luovuteta kolmansille osapuolille. Tietoja voidaan luovuttaa vain seuraavissa tilanteissa:

 • Jos asiakkaan tilaaman palvelun toteuttaminen sitä edellyttää
 • Saatavan perintätarkoituksessa perintätoimistolle
 • Suomen lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa
 • Tietoja luovutetaan vain sen verran, kuin se kussakin edellä mainitussa tilanteessa on tarpeellista.

Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä tallennetut tiedot sekä vaatia niiden oikaisemista. Tarkastuspyyntö tulee jättää henkilökohtaisesti kirjallisena ja allekirjoitettuna osoitteeseen Hämeentie 155, 00560 HELSINKI.

 

 

 

BACK TO TOP